nunally, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest nu­nal­ly.

Jes­tem tym, z cze­go mnie uk­ształto­wano - nie formą, którą mi nadano. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2012, 22:53
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nunally

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność