nunally, teksty z czerwca 2010 roku

3 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest nu­nal­ly.

Mo­ja kot­ka jest dziw­nym stworze­niem. Gdy się do niej przy­tulam, od­pycha moją rękę, lecz gdy sa­ma ją za­biorę, pat­rzy na mnie ze zdzi­wieniem swoimi pias­ko­wymi oczka­mi i z pow­ro­tem tu­li się do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 czerwca 2010, 00:09

Nie ma człowieka, który nie byłby fałszy­wy. Każdy z nas ma różne ob­licza dla różnych osób. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2010, 15:19

Jeśli masz prob­lem możesz mi oczy­wiście o nim opo­wie­dzieć. Jed­nak nie spodziewaj się, że Cię po­cieszę. Mogę obiecać Ci je­dynie chwilę zain­te­reso­wania, ewen­tual­nie przytulić.

Mi­mo wszys­tko mam wyrzu­ty su­mienia. Bez­radność mo­men­ta­mi może być najgorsza. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 19 czerwca 2010, 15:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nunally

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność