nunally

16 tekstów – auto­rem jest nu­nal­ly.

Ja złośli­wy?
Nie, to tyl­ko pres­ja otoczenia 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 sierpnia 2012, 00:51

Jes­tem tym, z cze­go mnie uk­ształto­wano - nie formą, którą mi nadano. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2012, 22:53

Nie mam zda­nia, więc nie istnieję? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 kwietnia 2011, 23:35

Jak coś jest a, to nie u. Mi­mo iż może je do złudze­nia przypominać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 marca 2011, 20:22

Li­tość to zbrodnia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 marca 2011, 21:44

Ko­bieta jest naj­bar­dziej ko­bieca gdy jest zakochana. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 lutego 2011, 00:35

Zwrot na zaw­sze cza­sem przy­biera formę ultimatum. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 listopada 2010, 16:49

Mam ochotę od­puścić so­bie życie,
idiotka. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 13 listopada 2010, 20:07

- W wie­rze­niach sta­rożyt­nych greków w niebie cze­kało na ciebie żyz­ne po­le, a w piekle...
- A w piek­le nieżyz­ne pole?


I weź tu wyżyj człowieku po śmierci. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 października 2010, 15:35

W uczu­ciach pot­rzeb­ny jest ten dreszczyk emocji. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 października 2010, 18:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nunally

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność